הורדות

 
 

 

  

תעודת פדיון הבן
בחתימת הראשון לציון הרב עובדיה יוסף
והרב הראשי הרב שלמה גורן

 

Pidyon Haben Certificate


  

תעודת פדיון הבן
בחתימת הראשון לציון הרב יצחק ניסים
והרב הראשי הרב איסר יהודה אונטרמן

 

Pidyon Haben Certificate

 


תעודת פדיון הבן
בחתימת הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר
והרב הראשי הרב יונה מצגר

 

 


 

Certificate of Authenticity – Salvador Dali – State Art Medals – 12 Tribes of Israel Series

 

 


 


 

 גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר