מחירון שטרות עולמי

 
 


 


 

  versia 10.10.2010          
             
# Name data Pick # Pick $ Ihut kol-vo ILS
1 Afganistan(1.000) 1356(1977) 53(c) 25 unc 1 75
2 Afganistan(1,000) 1370(1991) 61(c) 3 unc 1 5
3 Afganistan(1) 1381(2002) 64(a) 0.5 unc 4 4
4 Afganistan(2) 1381(2002) 65(a) 0.5 unc 9 4.5
5 Afganistan(5) 1381(2002) 66(a) 0.75 unc 9 5.5
6 Afganistan(10) 1381(2002) 67(a) 1.25 unc 9 7
7 Afganistan(20) 1381(2002) 68(a) 1.5 unc 6 12
8 Afganistan(50) 1381(2002) 69(a) 3 unc 8 20
9 Afganistan(100) 1381(2002) 70(a) 6 unc 8 29
10 Albania(10) 1957 28 2 unc 4 9
11 Albania(50) 1957 29 4 unc 4 13
12 Albania(100) 1957 30 5 unc 4 15
13 Albania(500) 1957 31 10 unc 4 22
14 Albania(1.000) 1957 32 12.5 unc 4 30
15 Albania(1) 1976 40 0.5 unc 5 2
16 Albania(5) 1976 42 1.25 unc 5 4
17 Albania(500) 2007 new new unc 4 35
18 Albania(2.000) 2007 74 35 unc 1 145
19 Algeria(200) 21,05,1992 138 12.5 unc 3 37
20 Angola(500.000) 04.02.1991 134 6.5 unc 2 26
21 Angola(10.000) 01.05.1995 137 9.5 unc 2 18
22 Angola(50.000) 01.05.1995 138 9 unc 2 28
23 Angola(100.000) 01.05.1995 139 6.5 unc 2 22
24 Angola(500.000) 01.05.1995 140 7.5 unc 2 27
25 Angola(1.000.000) 01.05.1995 141 9.5 unc 2 56
26 Angola(5) 10.1999 144 1.75 unc 4 6
27 Argentina(500,000) nd(1980-83) 309 5 unc 3 42
28 Bahamas(1/2) 2001 68 5 unc 12 9
29 Bahrain(1/2) 1973/23(1996) 17 6 unc 7 15
30 Bahrain(5) 1973(1998) 20(b) 40 unc 3 140
31 Bahrain(20) nd(2001) 24 110 unc 2 395
32 Bahrain(1/2) 2007 25 4 unc 9 9
33 Bahrain(1) 2007 26 7 unc 9 18
34 Bahrain(5) 2007 27 40 unc 3 85
35 Bangladesh(50) nd(2000) 36 3 unc 4 12.5
36 Bangladesh(50) 2005 41(d) 4 unc 5 12.5
37 Barbados(5) 01.05.2007 67 13 unc 2 22
38 Barbados(10) 01.05.2008 68 18 unc 2 43
39 Barbados(20) 01.05.2009 69 30 unc 3 74
40 Barbados(50) 01.05.2010 70 75 unc 3 145
41 Belarus(20) 2000 24 1 unc 1 3
42 Belarus(50) 2000 25 1.5 unc 5 4
43 Bermuda(50) 24,05,2000 54 85 unc 1 340
44 Bhutan(5) 2006 28 1 unc 9 3.5
45 Bhutan(10) 2006 29 2.5 unc 1 8
46 Bhutan(20) 2006 30 4 unc 1 10
47 Bhutan(50) 2008 new new unc 4 21
48 Bosnia(1,000,000,000) 1993 147 5 unc 3 9
49 Bosnia(10,000,000,000) 1993 148 5 unc 4 9
50 Bosnia(50,000) 1993 150 3 unc 1 5
51 Botswana(100) 2004 29(a) 52.5 unc 1 170
52 Botswana(10) 2007 24(b) 6.5 unc 6 18
53 Botswana(10) 2009 30 2.5 unc 19 14
54 Botswana(20) 2009 31 4 unc 9 27
55 Botswana(50) 2009 32 10 unc 7 57
56 Botswana(100) 2009 33 20 unc 4 110
57 Botswana(200) 2009 34 100 unc 4 210
58 Brunei(1) 1996 22(a) 2.75 unc 2 9.5
59 Brunei(5) 2002 23 9 unc 8 26
60 Brunei(10) 1983 8(b) 80 unc 2 235
61 Brunei(10) 1995 15 25 unc 3 65
62 Brunei(10) 1998 24 16 unc 4 50
63 Brunei(20) 2007 jub 34(a) 25 unc 1 115
64 Brunei(25) 1992 21 50 unc 1 125
65 Burundi(2,000) 01.12.2008 47 5 unc 5 29
66 Burundi(5,000) 05,02,2005 42(c) 25 unc 2 65
67 Burundi(10,000) 25.10.2004 43(a) 60 unc 4 115
68 Cambodia(50) 2002 52 0.35 unc 1 2
69 Cambodia(100) 2001 53 0.5 unc 2 2
70 Cape Verde(200) 20,01,2005 68 6 unc 4 25
71 Cape Verde(1.000) 2007 70 15 unc 2 90
72 Cayman(1) 2003 jub 30 25 unc 38 15
73 Cayman(1) 2006 33(b) 6 unc 9 13
74 Comores(5.000) nd(1984) 12(b) 55 unc 1 185
75 Comores(10.000) nd(1997) 14 100 unc 1 295
76 Comores(500) 2006 15 5 unc 2 11
77 Comoros(1.000) 2005 16 10 unc 8 22
78 Comoros(2.000) 2005 17 20 unc 10 44
79 Comores(5.000) 2006 18 35 unc 7 90
80 Congo(500) 30.06.2010 new new unc 11 19
81 Costa Rica(1) 1917 S 121® 20 unc 3 28
82 Costa Rica(5) 19,, S 122® 30 unc 8 45
83 Costa Rica(2,000) 2005 265(e) 25 unc 1 39
84 Costa Rica(5,000) 2004 266(b) 45 unc 1 99
85 Denmark(5) 1942 30(f) 80 unc 5 290
86 Denmark(50) 2009 65 14 unc 3 62
87 Djibuti(1,000) nd(1988) 37(b) 32.5 unc 2 48
88 Djibuti(1,000) 2005 42(a) 16 unc 2 45
89 Djibuti(2,000) nd(1984) 40 30 unc 3 105
90 Dominican (20) 2004 169(d) ? 3 unc 1 10
91 Dominican (50) 2008 176 ? 8 unc 1 17
92 Dominican (100) 2002 175 17.5 unc 4 70
93 Dominican (100) 2006 177 8 unc 2 30
94 Dominican (200) 2007 178 35 unc 10 115
95 Dominican (500) 2006 179 ? new unc 2 145
96 East Caribian(10) nd(2003) 43(v) 28 unc 3 32.5
97 East Caribian(10) nd(2008) 48 16 unc 2 30
98 East Caribian(20) nd(2008) 49 30 unc 2 57
99 East Caribian(50) nd(2008) 50 70 unc 2 130
100 Equatorial Guinea(5.000) 03.08.1979 17 100 unc 3 140
101 Eritrea(5) 24.05.1997 2 3.5 unc 5 9
102 Eritrea(20) 24.05.1997 4 12.5 unc 5 24
103 Estonia(500) 2007 new new unc 2 275
104 Faeroe Islands (100) 2002 25 30 unc 1 180
105 Falkland Islands(5) 14.06.2005 17 40 unc 3 65
106 Falkland Islands(10) 01.09.1986 14 85 unc 2 130
107 Falkland Islands(20) 01,10,1984 15 140 unc 6 260
108 Fiji(20) nd(2002) 107(a) 25 unc 1 80
109 Fiji (5) 2007 110(a) 5 unc 3 35
110 Fiji (10) 2007 111(a) 10 unc 6 68
111 Fiji (20) 2007 112(a) 20 unc 2 135
112 Finland(10) 1986 113 6 unc 3 28
113 Franch Pacific (500) nd(1992) 1(b) 20 unc 3 42
114 Franch Pacific (1.000) Nd(1996) 2(c) ? 30 unc 2 80
115 Franch Pacific (5.000) Nd(1996) 3 140 unc 1 385
116 Gambia(100) nd(2001-) 24(c) 27.5 unc 1 42
117 Georgia(1) 2002 68(A) 2 unc 7 7
118 Georgia(5) 2008 new new unc 3 27
119 Georgia(10) 2002 71(a) 20 unc 3 52.5
120 Georgia(20) 1995 57 40 unc 3 105
121 Georgia(20) 2002 72 30 unc 3 100
122 Georgia(50) 1995 58 90 unc 2 235
123 Georgia(50) 2008 new new unc 3 225
124 Germania(1,000) 21,04,1910 44(a) 40 unc 3 18
125 Germania(100) 01.11.1920 69(b) 20 unc 2 9
126 Germania(5 mio) 01,06,1923 90 150 unc 2 235
127 Germania(1 reicspmark) 15.09.1944 M 38 5 unc 1 23
128 Germany(DDR)(100) 1948 7(a) 50 unc 3 155
129 Germany(DDR)(2) 1948 10(b) 6 unc 5 23
130 Germany(DDR)(10) 1948 12(b) 7.5 unc 6 28
131 Germany(DDR)(20) 1948 13(b) 10 unc 6 37
132 Germany(DDR)(50) 1948 14(b) 7.5 unc 3 95
133 Germany(DDR)(100) 1948 15 17.5 unc 6 55
134 Germany(DDR)(5) 1955 17 10 unc 2 30
135 Germany(DDR)(10) 1955 18 22.5 unc 3 75
136 Germany(DDR)(20) 1955 19 25 unc 6 85
137 Germany(DDR)(50) 1955 20 40 unc 13 125
138 Germany(DDR)(100) 1955 12 70 unc 6 190
139 Germany(DDR)(500) 1985 33 40 unc 7 38
140 Germany(DDR)(500) 1979 FX7 10 unc 3 35
141 Ghana(1) 07.02.1979 17(a) 7.5 unc 3 22
142 Ghana(2) 07.02.1979 18(a) 4 unc 3 15
143 Ghana(5) 02.01.1980 19(b) 8 unc 2 27
144 Ghana(10) 02.07.1980 20(b) 17 unc 3 36
145 Ghana(20) 15.07.1986 24 9 unc 3 25
146 Ghana(50) 02.01.1980 22(b) 14 unc 3 45
147 Ghana(1.000) 23.02.1996 29(b) 10 unc 3 24
148 Ghana(2000) 06.01.1995 30(b) 20 unc 2 42
149 Ghana(10.000) 04.08.2006 35(c) 10 unc 1 30
150 Ghana(5) 01,07,2007 38 5 unc 4 45
151 Gibraltar(1) 04.08.1988 20(e) 20 unc 3 16
152 Gibtaltar(5) 04,08,1988 21(b) 60 unc 10 110
153 Gibraltar(10) 21.10.1986 22(b) 110 unc 3 225
154 Gibraltar(10) 10,09,2002 30 70 unc 1 155
155 Gibraltar(10) 01.10.2010 new new unc 1 120
156 Gibtaltar(20) 01,07,1995 27 145 unc 2 275
157 Guatemala(5) 22,11,2006 110(b) 3.5 unc 1 8
158 Guatemala(10) 11.01.2007 111(b) 3 unc 1 14
159 Guatemala(20) 25.08.2006 112(a) 10 unc 1 24
160 Guatemala(20) 24.01.2007 112(b) 10 unc 1 25
161 Guatemala(50) 15.11.2006 113(a) 20 unc 1 58
162 Guatemala(100) 24.01.2007 114(b) 35 unc 1 105
163 Guernsey(1) nd(1991-) 52(c) 7 unc 17 16
164 Guernsey(5) nd(1991-) 56(b) 30 unc 2 70
165 Guernsey(10) nd(1995) 57(b) 55 unc 3 145
166 Guernsey(20) nd(1996) 58(a) 90 unc 2 265
167 Guernsey(20) nd(2009) new new unc 4 270
168 Guinea-Bissau(5.000) 12.09.1984 jub 9 15 unc 3 38
169 Guyana(100) sign 13 nd(2009) new new unc 10 5
170 Guyana(500) sign 12 nd(2002) 34 8.5 unc 5 16
171 Guyana(1.000) sign 13 nd(2009) 35? 15 unc 4 32
172 Haiti(1) nd 200 3 unc 5 15
173 Haiti(2) 1992 260 1.25 unc 3 7
174 Haiti(20) 2001 jub 271 4 unc 22 14
175 Haiti(20) 2001 jub 271 A 4 unc 8 14
176 Haiti(10) 2004 jub 272(a) 2.5 unc 26 5
177 Haiti(25) 2005 jub 273 3 unc 1 12
178 Haiti(50) 2004 jub 274(a) 8 unc 9 15
179 Haiti(250) 2004 jub 276(a) 30 unc 2 55
180 Honduras(1) 26.08.2004 84(d) 1 unc 6 2
181 Honduras(2) 26.08.2004 80 A(e) 1.5 unc 28 2.5
182 Honduras(5) 26.08.2004 85(d) 1.75 unc 14 3
183 Honduras(10) 26.08.2004 86(d) 2.75 unc 24 6
184 Honduras(20) 26.08.2004 87(c) 4.5 unc 22 11
185 Honduras(50) 26.08.2004 94(a) 9.5 unc 5 27.5
186 Honduras(100) 26.08.2004 77(g) 20 unc 3 55
187 Hong Kong(10) 01,04,2007 401(a) 3 unc 2 7.5
188 Hong Kong(20)HSBC 01,01,2006 207(c) 6 unc 6 20
189 Hong Kong(20)StChB 01,01,2001 285(c) 6 unc 4 22
190 Hong Kong(50)HSBC 01,01,1992 193(c) 15 unc 1 55
191 Hong Kong(50)StChB 01,07,2003 292 15 unc 1 55
192 Hong Kong(50)BoCh 01,01,2000 330(f) 18 unc 2 55
193 Hungary(500) 2006 jub 194 10 unc 4 30
194 Hungary(2,000) 2000 jub 186 45 unc 2 110
195 Indonesia(2.000) 2009 new new unc 90 4
196 Iran(10,000) nd(2004) 146(f) 9 unc 7 15
197 Iran(50,000) nd(2007) 149(a) 45 unc 15 85
198 Ireland Nothern(10)First Trast 01.01.1998 136 50 unc 1 145
199 Ireland Nothern(5)Ulster 01,01,2001 335(c) 18 unc 3 75
200 Ireland Nothern(5)Ulster 01.07.2007 new new unc 3 65
201 Ireland Nothern(5)Ulster(jub.G.Best) 25.11.2006 339 20 unc 1 120
202 Ireland Nothern(10)Ulster 01,01,2006 new new unc 1 150
203 Ireland Nothern(10)Ulster 01.01.2007 337(e) 65 unc 3 135
204 Ireland Nothern(20)Ulster 01.01.2008 new new unc 1 260
205 Ireland Nothern(50)First Trast 01.01.1998 138 175 unc 2 675
206 Ireland Nothern(100)First trast 01.01.1998 139 350 unc 1 1300
207 Ireland Nothern(50)Bank of... 05.04.2004 82 160 unc 2 640
208 Isle of Man(1) ND 40(b) 5 unc 7 15
209 Jamaica(50) 15.01.2008 83(f) 2.5 unc 10 5
210 Jamaica(100) 15.01.2007 84(e) 6 unc 10 9.5
211 Jamaica(500) 15.01.2008 85(f) 10 unc 5 35
212 Japan(100) ND(1953) 90(b) 5 unc 6 18
213 Japan(2,000) nd(2000) 103(b) 27.5 unc 1 140
214 Jersey(1) nd(2000) 26(b)  5 unc 1 16
215 Jersey(10) nd(2000) 28(a) 37.5 unc 1 135
216 Jersey(1) Nd(2010) new new unc 10 9
217 Jersey(5) Nd(2010) new new unc 5 44
218 Jersey(10) Nd(2010) new new unc 3 85
219 Jersey(20) Nd(2010) new new unc 2 175
220 Kazakstan(10.000) nd(2006) 33 90 unc 1 490
221 Kenia(100) 01.04.2006 48(b) 3.5 unc 3 13
222 Kenia(200) 01.04.2006 49(b) 6.5 unc 3 25
223 Kenia(500) 01.04.2006 50(c) 16 unc 1 49
224 Kenia(1.000) 01.04.2006 51(b) 32.5 unc 2 95
225 KFA central(500) (Gabon) 2002 406 A 4 unc 5 15
226 Korea,North(100) 1992 43 7.5 unc 1 20
227 Kyrgyzstan(1,000) 2000 18 25 unc 1 165
228 Kyrgyzstan(20) 2009 24 1 unc 17 5
229 Kyrgyzstan(50) 2009 25 3 unc 17 11
230 Kyrgyzstan(100) 2009 26 6 unc 15 20
231 Laos(100) nd(1979) 30 2 unc 1 4
232 Latvia(5) 2007 53(b) 17.5 unc 1 62
233 Lebanon(500) 1988 68 3.5 unc 3 12
234 Lebanon(1.000) 2004 84(a) 2.5 unc 17 5.5
235 Lesoto(5) 1989 10 7.5 unc 4 14
236 Lesoto(10) 2003 15(b) 3.5 unc 3 15
237 Lesoto(10) 2006 15(d) 3.5 unc 6 18
238 Lesoto(20) 2005 16(d) 6.5 unc 1 30
239 Lesoto(20) 2007 16(f) 6.5 unc 6 30
240 Lesoto(100) 2007 19(d) 45 unc 5 135
241 Liberia(5) 2003 26(a) 2 unc 10 7
242 Liberia(10) 2003 27(a) 3.5 unc 10 12
243 Liberia(20) 2003 28(a) 5 unc 5 19
244 Liberia(100) 2003 30(a) 15 unc 1 58
245 Libya(10) nd(2002) 66 30 unc 2 112
246 Libya(20) nd(1999) 67(a) 45 unc 10 125
247 Libya(5) nd(2004) 69(a) 15 unc 1 44
248 Libya(10) nd(2004) 70(b) 22.5 unc 4 75
249 Libya(50) nd(2009) new new unc 4 375
250 Lituania(10) 2007 68 10 unc 2 29
251 Lituania(20) 2007 69 15 unc 2 55
252 Macao(10) 08,07,1991 65 25 unc 2 25
253 Macao(10) 08.08.2005 80 10 unc 8 11
254 Macao(20) 01,09,1996 91 37.5 unc 6 20
255 Macao(10) 08.08.2008 108 9 unc 3 17
256 Macao(20) 08.08.2009 109 15 unc 4 27
257 Macao(50) 08.08.2010 110 30 unc 4 54
258 Macao(100) 08.08.2011 111 50 unc 4 98
259 Macedonia(50) 1997 15 3 unc 2 12
260 Macedonia(50) 2001 15 3 unc 2 11
261 Macedonia(50) 2007 15 3 unc 4 10
262 Macedonia(100) 2002 16 5 unc 5 16
263 Macedonia(100) 2004 16 5 unc 1 16
264 Madagasjar(50) nd(1974-75) 62 12.5 unc 3 45
265 Madagasjar(1.000) nd(1983-87) 68 7.5 unc 3 27
266 Madagaskar(500) nd(1994) 75 1.75 unc 3 6.5
267 Madagaskar(1.000) nd(1994) 76 1.5 unc 3 7
268 Madagaskar(2.500) nd(1998) 81 3.5 unc 3 13
269 Madagaskar(5.000) nd(1995) 78 6 unc 3 21
270 Madagaskar(10.000) nd(1995) 79 10 unc 3 37
271 Madagaskar(25.000) nd(1998) 82 25 unc 3 65
272 Madagaskar(2.000) nd(2003) 83 10 unc 4 22
273 Madagaskar(5.000) nd(2003) 84 20 unc 4 45
274 Madagaskar(10.000) nd(2003) 85 35 unc 3 80
275 Madagaskar(2.000)jub nd(2007)jub 87 9 unc 6 25
276 Malawi(100) 31.10.2005 54(a) 5 unc 10 15
277 Malawi(200) 01.06.2004 55(a) 9 unc 10 25
278 Malawi(500) 01.11.2005 56(a) 30 unc 10 52
279 Malaysia(5) nd(2004) 47 2 unc 2 12
280 Malaysia(10) nd(2004) 46 6.5 unc 1 20
281 Malaysia(50) nd(2009) new new unc 5 95
282 Mauritania(100) 28,11,2001 4(j) 5 unc 7 9
283 Mauritania(500) 28,11,1996 6(i) 20 unc 1 75
284 Mauritania(500) 28,11,2001 8(b) 17.5 unc 1 65
285 Mongolia(5) 1966 37 1 unc 8 4
286 Mongolia(10) 1966 38 1.25 unc 8 4
287 Mongolia(25) 1966 39 1.5 unc 8 5
288 Mongolia(50) 1966 40 3 unc 15 6
289 Mongolia(1,000) 1998 59( c) 10 unc 3 22
290 Morocco(20) 2005 68 4.5 unc 6 18
291 Mozambique/Bira (5) 1934 R32 30 xf 9 85
292 Mozambique(50,000) 16,06,1993(1994) 138 6.5 unc 14 15
293 Mozambique(100,000) 16,06,1993(1994) 139 12.5 unc 14 30
294 Mozambique(20) 16,06,2006 143 2.5 unc 1 9
295 Mozambique(50) 16,06,2006 144 5 unc 2 21
296 Mozambique(100) 16,06,2006 145 10 unc 1 40
297 Mozambique(200) 16,06,2006 146 15 unc 2 80
298 Myanmar(200) nd(2004) 78 6 unc 3 6.5
299 Myanmar(500) nd(2004) 79 10 unc 4 8.5
300 Myanmar(1.000) nd(2004) 80 15 unc 4 10
301 Namibia(10) Nd(2001) 4 3.75 unc 1 16
302 Nepal(5) nd(2002) 46 3 unc 3 5
303 Netherlands Antilles(1) 08,09,1970 20 10 unc 36 8
304 Netherlands Antilles(2,5) 08,09,1970 21 17.5 unc 3 19
305 Netherlands Antilles(5) 01,06,1984 15(b) 37.5 unc 5 55
306 Netherlands Antilles(100) 09.12.1981 19(b) 425 unc 1 490
307 New Hebrides(100) nd(1977) 18(d) 80 unc 2 125
308 New Hebrides(500) nd(1980) 19(c) 100 unc 2 205
309 New Hebrides(1.000) nd(1975) 20(b) 185 unc 2 395
310 Nicaragua(1) 1968 115 4 unc 3 8
311 Nicaragua(2) 1972 121 5 unc 4 10
312 Nicaragua(5) 1972 122 7.5 unc 4 12
313 Nicaragua(20) nd(1990) 176 6 unc 1 17
314 Nicaragua(20) 2002 192 5 unc 3 14
315 Nicaragua(50) 1995 183 10 unc 4 32.5
316 Nicaragua(100) 12.09.2007 new new unc 4 43
317 Nicaragua(200) 12.09.2007 new new unc 3 85
318 Nigeria(20) 2006 34(a) 3 unc 3 6
319 Nigeria(50) 2006 35(a) 6.5 unc 5 11
320 Oman(0.1) 1994 22(d) 6 unc 3 15
321 Oman(0.5) 1995 33 8 unc 5 13
322 Oman(1) 1995 34 10 unc 2 25
323 Oman(1) 2005Jub 43 12 unc 2 25
324 Oman(5) 2000 39 40 unc 1 85
325 Oman(10) 2000 40 70 unc 1 158
326 Oman(20) 2000 41 135 unc 1 310
327 Pakistan(10) 2006 45(a) 1.5 unc 2 2.5
328 Pakistan(50) nd(1986-) 40 6 unc 3 18
329 Pakistan(100) nd(1986-) 41 7.5 unc 4 28
330 Papua(2) nd(2007) 28 5 unc 10 16
331 Paraguay(5,000) 2005 223 4 unc 1 14
332 Paraguay(50,000) 2005 new new unc 2 125
333 Paraguay(1,000) 2005 222(b) 2 unc 3 7
334 Paraguay(5,000) 2008 new new unc 1 13
335 Paraguay(10,000) 2005 224(b) 6 unc 3 21
336 Paraguay(20,000) 2007 230 10 unc 3 40
337 Paraguay(50,000) 2007 new new unc 2 69
338 Philippines(20) nd(1949-1968) 137(d) 2.75 unc 2 8
339 Philippines(50) nd(1949-1968) 138(d) 7.5 unc 2 16
340 Philippines(100) nd(1949-1968) 139 12.5 unc 2 35
341 Philippines(200) nd(1949-1968) 140 18 unc 2 60
342 Poland(10) in holder(Pilsudsky) 04.06.2009 179 6.5 unc 5 95
343 Poland(20) in holder(Slovacky) 28.09.2009 new new unc 6 155
344 Poland(20) in holder(Shopen)   new new unc 2 145
345 Rhodesia(5) 01.03.1976 32(b) 100 unc 1 225
346 Rhodesia(5) 20.10.1978 32(b) 100 unc 1 225
347 Rhodesia(5) 15.05.1979 32(c) 90 unc 3 200
348 Rhodesia(10) 19.11.1975 33(b) 140 unc 1 335
349 Russia (10) 2004 273 1.5 unc 7 3
350 Russia (100) 2001 270(b) 30 unc 5 80
351 Russia (500) 1997 271(a) 80 unc 5 500
352 Rwanda(1.000) 01.01.1988 21 20 unc 9 17
353 Rwanda(5.000) 01.01.1988 22 60 unc 5 26
354 Rwanda(1.000) 01.12.1998 27 15 unc 1 52
355 Rwanda(5.000) 01.12.1998 28 50 unc 10 23
356 Rwanda(100) 01.09.2003 29(b) 2 unc 20 6
357 Rwanda(500) 01.07.2004 30 6 unc 7 11
358 Rwanda(1.000) 01.07.2004(a) 31 12.5 unc 7 23
359 Rwanda(5.000) 01.04.2004 33 60 unc 2 115
360 Rwanda(100) specimen 24.04.1989 19(s) ? unc 3 28
361 Rwanda(1,000) specimen 01.12.1998 27(s) ? unc 1 45
362 Rwanda(5,000) specimen 01.12.1998 28(s) ? unc 1 45
363 Saint Helena(5) Nd(1998) 11 45 unc 1 65
364 Saint Helena(10) nd(1985) 8(b) 100 unc 4 160
365 Saint Helena(20) nd(1986) 10 155 unc 3 315
366 Saint Helena(20) 2004 13 130 unc 3 290
367 Saint Thomas & Prince(500) 1989 61 9 unc 4 33
368 Saint Thomas & Prince(500) 1993 63 4 unc 4 18
369 Saint Thomas & Prince(1.000) 1993 64 10 unc 4 34
370 Saint Thomas & Prince(5.000) 2004 65(b) 8 unc 4 25
371 Samoa(10) nd(2002) 34(a) 10 unc 1 40
372 Samoa(5) nd(2008) 38 6 unc 5 23
373 Samoa(10) nd(2008) 39 10 unc 5 45
374 Saudi Arabia(5) 1379(1977) 17(a) 30 unc 3 48
375 Saudi Arabia(100) 1379(1976) 20 125 unc 3 410
376 Saudi Arabia(10) 1379(1983) 23(d) 7 unc 5 25
377 Saudi Arabia(20) 1419(1999)jub 27 14 unc 15 45
378 Saudi Arabia(1) 1428(2007) 31 1.25 unc 8 6
379 Saudi Arabia(10) 1428(2007) 33 8 unc 5 22
380 Scotland(BOS)(1) 19.08.1988 111(g) 12.5 unc 10 27
381 Scotland(BOS)(5) 17,09,2007 124 17.5 unc 10 70
382 Scotland(BOS)(10) 17,09,2007 125 35 unc 12 140
383 Scotland(BOS)(20)jub 24,09,2004 121(e) 70 unc 3 290
384 Scotland(CldB)(5) 19.06.2002 218(d) 22.5 unc 9 65
385 Scotland(CldB)(5) 06.08.2009 229 I 25 unc 4 60
386 Scotland(CldB)(10) 16,04,2007 226(f) 32.5 unc 1 140
387 Scotland(CldB)(10) 25.01.2009 229 J 32.5 unc 2 135
388 Scotland(CldB)(20) 11.07.2009 229 K 95 unc 1 255
389 Scotland(RBOS)(1) 27.06.2000 351(e) 5 unc 16 15
390 Scotland(RBOS)(1) 01.10.2001 351(e) 5 unc 1 15
391 Scotland(RBOS)(5) 27,06,2000 352(d) 17.5 unc 7 68
392 Scotland(RBOS)(5) 14,07,2005jub 365 19 unc 3 85
393 Serbia(10) 2006 46 0.75 unc 17 2.5
394 Serbia(20) 2006 47 0.75 unc 17 4.5
395 Serbia(50) 2005 40 2 unc 7 6.5
396 Serbia(100)jub 2003 jub 41 ? 4 unc 5 15
397 Serbia(100) 2006 49 4 unc 5 12
398 Serbia(200) 2005 42 8.5 unc 4 21
399 Serbia(500) 2004 43 17.5 unc 6 48
400 Serbia(500) 2007 51   unc 4 48
401 Serbia(1.000) 2006 52 17.5 unc 2 95
402 Serbia(5.000) 2003 45 150 unc 1 415
403 Seychelles(10) nd(1989) 32 6 unc 4 22
404 Seychelles(10) Nd(1998) 36 5 unc 3 15
405 Seychelles(25) Nd(1998) 37 14 unc 2 45
406 Siera Leone(500) 27.04.1991 19 3.75 unc 2 11
407 Siera Leone(2,000) 04,08,2006 26(c) 9 unc 2 20
408 Sierra Leone(5.000) 01.02.2002 28(a) 22.5 unc 2 45
409 Singapore(5) nd(1976) 10 15 unc 4 45
410 Singapore(10) nd(1976) 11(b) 35 unc 2 88
411 Singapore(20) nd(1979) 12 60 unc 5 175
412 Slovakia(200) 30.08.02002 41 17.5 unc 1 58
413 Slovakia(500) 10.07.2006 46 40 unc 2 135
414 Slovakia(1.000) 25.08.2005 47(a) 62.5 unc 1 265
415 Slovakia(100) 2000 36 16 unc 2 39
416 Slovakia(200) 2000 37 32.5 unc 3 75
417 Slovakia(500) 2000 38 60 unc 2 175
418 Slovakia(1.000) 2000 39 110 unc 1 345
419 Slovakia(20-5.000)set 2000 34-40 631.75 unc 1 2150
420 Solomon Islands(20) nd(2006) 28 15 unc 5 35
421 Solomon Islands(50) nd(2004) 29 30 unc 5 95
422 Solomon Islands(100) nd(2006) 30 75 unc 2 190
423 Somalia(50) 1991 R2 15 unc 16 9
424 Sri Lanka(200) 04.02.1998 jub 114(b) 10 unc 4 40
425 Sudan(100) 1994 56 3.5 unc 3 10
426 Sudan(1) 09,07,2006 64 4 unc 11 7.5
427 Sudan(2) 09,07,2006 65 7 unc 6 15
428 Surinam(2000) 01.06.1995 142 10 unc 2 33
429 Surinam(5000) 01.02.1999 143 20 unc 3 62
430 Surinam(1) 2004 155 1 unc 5 12.5
431 Surinam(2.5) 2004 156 2 unc 5 16
432 Swaziland(2) nd(1983-86) 8(b) 6 unc 3 23
433 Swaziland(5) nd(1984) 9(b) 11 unc 2 42
434 Swaziland(2) nd(1987) 13   unc 3 22
435 Swaziland(2) nd(1992) 18(a) 5 unc 3 18
436 Swaziland(20) 01,04,2001 30(a) 6.5 unc 5 27.5
437 Swaziland(100) 01.04.2004 jub 33 17.5 unc 10 130
438 Swaziland(100)in holder 19.04.2008 jub 34 17.5 unc 1 185
439 Syria(50) 1998 107 3.5 unc 5 11
440 Taiwan(100) 2001 1991 7.5 unc 2 20
441 Taiwan(200) 2001 1992 8.5 unc 2 40
442 Taiwan(1000) 1999 1994 40 unc 1 200
443 Tajikistan(0.01) 1999 10 2 unc 1 3
444 Tajikistan(0.05) 1999 11 2 unc 1 3
445 Tajikistan(0.20) 1999 12 3 unc 1 3
446 Tajikistan(1) 1999 14 4 unc 2 5
447 Tajikistan(50) 1999 18 25 unc 4 125
448 Tanzania(5,000) nd(1997) 32 17.5 unc 3 58
449 Tanzania(10,000) nd(1997) 33 35 unc 3 110
450 Tanzania(1,000) nd(2003) 36(a) 3.5 unc 17 14
451 Tanzania(5,000) nd(2003) 38 14 unc 5 50
452 Thailand(50) nd(1996) jub 99 4 unc 6 22
453 Thailand(50) nd(2004) 112 2 unc 2 18
454 Thailand(60) 09.06.2006 116 7.5 unc 1 29
455 Thailand(500) nd(1996)jub 101 40 unc 2 185
456 Thailand(16)  2007 jub 117(b) 15 unc 1 33
457 Thailand-sets(1-100) 1953-1956 74-78 38.5 unc 2 165
458 Tonga(1) nd(1992-95) 25 3.5 unc 9 20
459 Tonga(1) nd(2008) 37 3.5 unc 9 9
460 Tonga(2) nd(2008) 38 7.5 unc 4 17
461 Tonga(5) nd(2008) 39 10 unc 5 32
462 Transnistria(10) 2007 44 5 unc 2 11
463 Transnistria(25) 2007 45 10 unc 2 25
464 Transnistria(50) 2007 466 15 unc 2 48
465 Trinidad & Tobago(10) 2006 new new unc 6 14
466 Trinidad & Tobago(20) 2002 44(b) 6 unc 3 26
467 Tunisia(10) 07.11.1994 87 25 unc 3 76
468 Tunisia(20) 07.11.1992 jub 88 30 unc 2 155
469 Turkey(5) 2009 222 4.5 unc 3 28
470 Turkey(10) 2009 223 9 unc 3 55
471 Turkmenistan(10,000) 1998 11 12 unc 6 16
472 Turkmenistan(10,000) 2000 14 15 unc 5 16
473 Turkmenistan(10,000) 2003 15 12.5 unc 9 16
474 Turkmenistan(1) 2009 new new unc 10 7.5
475 Uganda(100) nd(1973) 9(c) 9 unc 7 12
476 Uganda(20,000) 2005 46(b) 20 unc 1 70
477 Uganda(2,000) 2010 new new unc 4 11
478 Uganda(5,000) 2010 new new unc 4 18
479 Uganda(10,000) 2010 new new unc 4 27
480 Uganda(20,000) 2010 new new unc 2 57
481 Ukraine(1) 1992 103(a) 2 unc 3 15
482 Ukraine(1) 2006 116A 1 unc 57 2
483 Ukraine(5) 1992(1996) 105(a) 4 unc 3 18
484 Ukraine(10) 1992(1996) 106(a) 9 unc 3 35
485 United Arab Emirates(5) 2007 27(b) 8 unc 11 14
486 United Arab Emirates(20) 2000 21(b) 16 unc 1 49
487 Uruguay(1.000) set 1989 67A 35 unc 1 55
488 Uruguay(2.000) set 1989 68 2 unc 1 7
489 Uruguay(5.000) set 1989 68A 35 unc 1 55
490 Uruguay(10.000) set 1989 68B 35 unc 1 55
491 Uruguay(20.000) set 1991 69 8 unc 1 22
492 Uruguay(50.000) set 1991 70 17.5 unc 1 42
493 Uruguay(100.000) set 1991 71 32.5 unc 1 85
494 Uruguay(200.000) set 1992 72 65 unc 1 155
495 Uruguay(500.000) set 1992 73 125 unc 1 235
496 Vanuatu(200) 1995 jub 9 7.5 unc 1 75
497 Vanuatu(500) nd(1993) 5 12.5 unc 4 47
498 Vanuatu(1,000) nd(2007) new new unc 3 110
499 Venizuela(10,000) 25.05.2004 85(d) 20 unc 2 50
500 Venizuela(20,000) 13,08,2002 86 ? 30 unc 1 55
501 Venezuela(50,000) 29,09,2005 87(b) 45 unc 1 125
502 Venizuela(2) 20,03,2007 88 2 unc 6 6
503 Venizuela(5) 20,03,2008 89 4 unc 6 14
504 Venizuela(10) 20,03,2009 90 6 unc 2 25
505 Venizuela(20) 20,03,2010 91 10 unc 1 50
506 Viet Nam(100.000) 2008 122 15 unc 2 58
507 Viet Nam(South)(1) nd(1963) R 4 8 xf 99 12
508 Yeman Arab Rep(250) 1430/2009 new new unc 2 11
509 Yeman Arab Rep(500) 1422/2001 31 12 unc 7 27
510 Yeman Arab Rep(1,000) 2006 new new unc 1 40
511 Yemen(10) 1984 9(b) 55 unc 1 110
512 Yugoslavia(50) 01,06,1990 104 1.5 unc 2 6
513 Yugoslavia(100) 01,03,1990 105 7 unc 1 12
514 Yugoslavia(500) 01,03,1990 106 7 unc 1 13
515 Yugoslavia(1,000) 26,11,1990 107 12.5 unc 1 18
516 Zambia(1) nd(1988) 23(b) 3 unc 1 4.5
517 Zambia(2) nd(1988) 24(c) 3 unc 2 3
518 Zambia(10) nd(1988) 26(e) 6 unc 1 5
519 Zambia(50) nd(1988) 28 4 unc 2 7
520 Zambia(20) 1992 36(a) 3 unc 30 2
521 Zambia(50) 1992 37(a) 3.25 unc 1 3
522 Zambia(1,000) 2005 44(d) 3 unc 4 10
523 Zimbabwe(500) 2004 11 2 unc 1 4
524 Zimbabwe(0,10) 01.08.2007 35 2 unc 1 8
525 Zimbabwe(0,50) 01.08.2008 36 5 unc 2 10
526 Zimbabwe(20) 01.08.2009 40 3 unc 2 6
527 Zimbabwe(250,000) 20.12.2007 50 10 unc 3 12
528 Zimbabwe(750,000) 31.12.2007 52 15 unc 1 15
529 Zimbabwe(500 mio) 02.05.2008 60 10 unc 5 16
530 Zimbabwe(5 bio) 15.05.2008 61 10 unc 4 20
531 Zimbabwe(1) 2007 65 2.5 unc 19 4
532 Zimbabwe(5) 2007 66 2.5 unc 11 5
533 Zimbabwe(100) 2007 69 2.5 unc 20 5
534 Zimbabwe(1.000) 2007 75 2.5 unc 7 7
535 Zimbabwe(500.000) 2008 76 2.5 unc 4 8
536 Zimbabwe(1 mio) 2008 77 2.5 unc 4 8
537 Zimbabwe(100 mio) 2008 78 2.5 unc 4 8
538 Zimbabwe(200 mio) 2008 81 5 unc 3 8
539 Zimbabwe(500 mio) 2008 82 5 unc 4 8
540 Zimbabwe(1 bio) 2008 83 2.5 unc 5 9
541 Zimbabwe(5 bio) 2008 84 2.5 unc 6 9
542 Zimbabwe(10 bio) 2008 85 2.5 unc 6 9
543 Zimbabwe(20 bio) 2008 86 2.5 unc 10 9
544 Zimbabwe(50 bio) 2008 87 2.5 unc 6 9
545 Zimbabwe(10 trl) 2008 88 5 unc 11 14
546 Zimbabwe(20 trl) 2008 89 5 unc 6 14
547 Zimbabwe(50 trl) 2008 90 7.5 unc 6 14
548 Zimbabwe(100 trl) 2008 91 7.5 unc 11 15
549 Zimbabwe(1) 2009 92 2.5 unc 18 7
550 Zimbabwe(5) 2009 93 2.5 unc 8 8
551 Zimbabwe(500) 2009 98 2.5 unc 10 12.5

        2725  


 

 גרסה להדפסה       שליחה לחבר