המטבע הראשון של ישראל - 25 מיל

 
 

 

 מאת עמית קמרט


מטבע 25 מיל בהיותו המטבע הראשון של מדינת ישראל הוא פריט אטרקטיבי ומבוקש על ידי אספנים.

עם הקמת המדינה נדרשה ממשלת המעבר להחליף את מטבעות המנדט הבריטי, שיצאו משימוש, במטבעות רשמיים של מדינת ישראל. לצורך כך הוחלט להנפיק באופן עצמי מטבע, שישמש עד להגעת סדרת המטבעות המתוכננת ממטבעה באנגליה.

ליאו קדמן (יו"רהאגודה הנומיסמטית הישראלית) הציע את מוטיב אשכול הענבים (ע"פ מטבע יהודי מתקופת בר כוכבא).

עיצוב צד הפנים בוצע על ידי אוטה וואליש וצד הערך עוצב על ידי א. איילון.

בתחילה תכננו להשתמש במפעל בירושלים. המבלטים הניסיוניים גולפו בידי חיים מורו, אך לא הצליחו להתאים את המכבשים, שיועדו לייצור קופות קק"ל, להטבעת המטבעות. לבסוף נבחר מפעל "מכסף" בחולון, שהסב מכבשים לייצור סכו"ם לטביעת מטבעות. את הרושמות עיצב משה קלוגרמן (אחיו של בעל המפעל).

ניתן לזהות שלושה טיפוסים ראשיים נפוצים של מטבע זה, אך ידועים מספר טיפוסי משנה נוספים ואפילו דגם ייחודי של 25 מיל תש"ח (עם זר עבה) שמקורו כנראה בהטבעה ראשונית. הטבעות הניסיון השונות כולל במתכות שונות וכן טיפוסי המשנה הקיימים נבעו הן מהיות המטבע ראשוני ומכאן נעשו ניסיונות רבים בהנפקתו והן עקב ציוד ההטבעה הירוד והשימוש במתכת רכה כאלומיניום, אשר גרמו לאיכות ירודה בהטבעה ומכאן נוצרו גרסאות הטבעה רבות.

במהלך שישה שבועות לערך הצליחו העובדים לייצר כ 42,000 מטבעות תחת פיקוחם של אנשי ההגנה. התוצאה הייתה מטבע אלומיניום מעט פרימיטיבי אך סוף סוף מטבע רשמי של המדינה, כנגד תחליפי הכסף כפתקאות נייר ואחרים,שהיו נהוגים במסחר השוטף. עד מהרה נטמעו המטבעות במחזור ובאוצר ראו שיש צורך בכמות גדולה יותר והחליטו על יצור מהדורה נוספת הנושאת את התאריך תש"ט במפעל בחולון ובמטבעה נוספת בירושלים.


המטבע הראשון שלמדינת ישראל שהוטבע באמצעים מאולתרים בעת המאבק על קיומה של המדינה הצעירה, משופע בניסיונות הטבעה, וריאציות רבות ואף טעויות שכיחות למדי.

בחלק הראשון של המאמר חילקתי את מטבעות 25 מיל לטיפוסים העיקריים בעיקר לפי התאריך והמיטבעה בהיוצרו המטבעות (חולון או ירושלים).

ואילו בחלק זה בחרתי לחלק שוב את המטבעות בפירוט רב יותר כולל הטבעות ניסיון וטעויות.

בינתיים החלטתי לשנות קצת את המספור ולהוריד 2 אפסים מיותרים (למשל P-1 = P001).

לעיתים מטבע מסוים שייך לכמה קבוצות חלוקה, ובכדי להקל על ההכוונה לקבוצה המתאימה ביותר לכל דוגמה, אשתמש בהמשך באותיות בהם מספרתי את הקבוצות.

א.  הטבעות ניסיון.

ב.  ניסיונות הטבעה (בתהליך הייצור).

ג.  טיפוסי מיטבעה או רושמה שונה (באותו תאריך).

ד.  טעות הטבעה סידרתית (לרוב פגם ברושמה).

ה. טעות הטבעה אקראית (תקלה ביצור האסימון עצמו או במהלך ההטבעה).


הטבעות תש"ח

P-1.0.א  (p-000) תש'ח זר עבה – הטבעת ניסיון, בינתיים רק אחד,

להערכתי יוצר בירושלים מגלופה ניסיונית שהכין משה מורו.


P-1 (p-001) תש'ח(המיטבעה בחולון), כ-42,000

.P-1bב     תש'ח  יוניפייס, (חולון), כ-200 יח' בלבד.

.P-1aד     תש'ח חצי קשר (החוליה העליונה חסרה בגלל רושמה שחוקה)

.P-1rה     תש'ח מסובב, ידועים סיבובים רבים לשני הצדדים ואפילו הפוך (נדיר).

בגלל פירוק והרכבה יום יומי של הרושמה סיבובים של עד 30 מעלות די נפוצים, גם סיבובים גדולים אינם נדירים כל כך בגלל האופי המאולתר של ההטבעה.


הטבעות תש"ט

במהלך 1949 הייתה אמורה להגיע סידרת מטבעות הפרוטה שהוזמנה מהמיטבעות  באנגליה, אבל בינתיים הורגש מחסור חמור בכסף קטן ובאוצר החליטו לא לחכות ולהמשיך לייצר את מטבעות 25 מיל עם תאריך מעודכן, (ואפילו בשתי מיטבעות כדי לעמוד בכמות הדרושה).

בהתחלה חשבו אם כבר,אז לשדרג את המטבעות למתכת עמידה יותר ולשם כך ערכו כמה הטבעות ניסיון במתכות נוספות (פליז, ארד, נחושת, בדיל ועופרת) אבל התוצאות לא היו משביעות רצון הן בגלל איכות הטביעה שכנראה לא הייתה מספקת למתכות קשות יותר, והן בגלל החשש מהרס מהיר מידי של השטנצים. ובנוסף לכך המתכות הנ"ל היו פחות זמינות והיה חשש שלא יוכלו להשיג את הכמות הדרושה בזמן. על כן גנזו את התוכנית לשדרג את המטבעות ורוב הדוגמאות שיוצרו הושמדו ע"י חיתוך המטבעות לגזרים.


P-2   תש'ט(חולון), קשר פתוח

P-2.  ב.  תש'ט (חולון), שני ניסיונות הטבעה על פלטת אלומיניום אחת, שנעשו כנראה לבדיקת הרושמה הראשונה שיוצרה בתש"ט (מטיפוס הקשר הפתוח).

זה הפריט היחיד הידוע מסגנון זה של ניסיון הטבעה לבדיקת איכות הרושמה וחדות הטביעה.

יתכן שבוצעו ניסיונות נוספים בסגנון זה על רושמות חדשות נוספות או לאחר שיחזור וליטוש רושמות פגומות ישנות אך כנראה הם לא דלפו החוצה והושמדו במיטבעה.

P-2.01א.  תש'ט(חולון), הטבעת ניסיון יוניפייס על פלטת עופרת.

זה היה כנראה ניסיון ההטבעה הראשון של המתכות החדשות, לפי הערכתה

של סילביה הפנר, עלפי מראה שני המטבעות שהיו ברשותה ונראו לה כהטבעות ראשוניות ברושמה חדשה ולפי ההנחה שניסו קודם מתכת רכה יחסית לאחרות. נראה כי בוצעו לפחות עוד שתי הטבעות עופרת על פלטות מלבניות, אחת מהן נמכרה במכירה פומבית בתחילת שנות השבעים.

P-2.02 א.  תש'ט (חולון), הטבעת ניסיוןמנחושת (גזורה לחתיכות).

ע"פ בדיקת החלקים מעריכים שלפחות 4 הטבעות ניסיון יוצרו מנחושת.


P-2a   תש'ט (ירושלים), קשר סגור.

P-2a.03א.  תש'ט(ירושלים), קשר סגור, הטבעת ניסיון מארד (גזורה לחתיכות).

ע"פ צורת החתיכות יודעים שלפחות שני מטבעות כאלה יוצרו.

כמו כן ניתן לראות שהיה תאום מלא בין המיטבעה בירושלים לזו בחולון כך שהניסיונות נעשו במתכות שונות והושמדו בצורה דומה ע"י חיתוך המטבעות לגזרים.

P-2a.04א.  תש'ט (ירושלים), קשר סגור, הטבעת ניסיון מבדיל (רק דוגמה אחת ידועה).

P-2a.05א.  תש'ט (ירושלים), קשר סגור, הטבעת ניסיון מפליז (רק דוגמה אחת שלמה ידועה ועוד לפחות שתים שנגזרו לחתיכות). נתון מעניין נוסף הוא משקל המטבע שעומד על 9.4  גר' (כמעט פי 3 מהמשקל הרגיל  3.3 גר')  ועובי של 1.3  מ"מ בלבד.


P-2ab  ה.  הטבעת מראה (Brockage) נוצר בטעות כאשר מטבע נשאר תקוע בתוך מכבש הטביעה ומטבע נוסף נכנס והוטבע בין רושמה למטבע ממנו קיבל את הנגטיב.

שני המטבעות בצילום הם מטיפוס הקשר הסגור (ניתן לזהות לפי מבנה האשכול ובעזרת פגם סידרתי של בליטה קטנה מעל האות ל שקיימת רק בחלק ממטבעות הקשר הסגור).

הזוג השמאלי בצילום נלקח מתוך קטלוג ישן של מכירה פומבית ("מכירת הארץ המובטחת").


P-2a.0ד.  תש'ט (ירושלים), נקודות חסרות בקשר (בצילום הנקודות התחתונות מחוקות)

P-2a.1ד.  תש'ט (ירושלים), חצי קשר (חוליה עליונה או תחתונה חסרה)

P-2a.2ד.  תש'ט (ירושלים), ללא קשר (שתי החוליות חסרות בגלל רושמה פגומה)

ניתן להבחין ע"י מבנה הבר בחלק התחתון שהוטבע בירושלים (נדיר במצב UNC).


P-2a.3ה.  תש"ט (ירושלים), שוליים עבים וגבוהים (הטבעת כיול חזקה או מכה כפולה של המכבש ללא תזוזה במרכוז) עובי הדפנות המעובים מגיע לכ3 מ"מ לעומת 1.8 במטבע רגיל.


P-2b  ג.  תש'ט (כנראה חולון) עלים ישרים.

 P-2b.1ה.  תש'ט עלים ישרים, הטבעת כיול חלשה (פרטים מחוקים).

טעויות נוספות ללא שיוך ספציפי לטיפוסי הרושמה.

P-2.rה.  תש'ט מסובב, נפוץ מאוד בסיבובים קטנים גם בטיפוס קשר פתוח וגם בסגור,

סיבובים משמעותיים מעל 90 מעלות קיימים בעיקר בקשר פתוח אך אינם נפוצים,

הפוך לגמרי ישנו אף הוא בקשר הפתוח אך נדיר למוצאו בזוית של 180 מעלות בדיוק.

P-2.cה.  הטבעה על אסימונים חתוכים (קליפים), נוצרת כאשר מתרחשת תקלה ביצור האסימון עצמו (פספוסים של המכונה החותכת את פלטות המתכת לאסימונים).

טעויות משמעותיות נוספות כמו הטבעות לא ממורכזות בולטות, הטבעות כפולות ויוניפייס, קימות אולי אך נדירות למדי ומוצעות למכירה לעיתים רחוקות מאוד.

טעויות קטנות נוספות כמו מחיקות פרטים בגלל רושמה פגומה נפוצות וניתן למצוא רבים עם נקודות חסרות למשל, או אפילו אותיות מחוקות.מקורות ותודות-

המידע על הטבעות הניסיון במתכות השונות מבוסס בעיקר על מאמרה של סילביה הפנר שהתפרסם בביטאון "השקל"של אינ"א (נובמבר-דצמבר 1978).

תודה לרן שלגי ולטלירוס אשר עזרו לי בהשגת מספר צילומים ובמידע לגבי חלק מהטעויות.

עמית קמרט