בנק ישראל - קטלוג מטבעות 1960

 
 

 

 להלן קטלוג מטבעות של בנק ישראל עם הסברים אודות המטבעות שהונפקו 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר